Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY SỤC KHÍ CHÌM

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 32TRN2.75 0.75KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 32TRN21.5 1.5KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 50TRN42.2 2.2KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 50TRN43.7 3.7KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 50TRN45.5 5.5KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 80TRN47.5 7.5KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 80TRN412 12KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Tsurumi 80TRN417 17KW

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong quá trình xử lý nước thải, cấp khí cho bể nuôi cá…

  Ưu điểm: có lưu lượng, hiệu suất cao, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm HCP 25JFP2.8 1HP

  5,520,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-05T 0.5HP

  6,500,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-10T 1HP

  7,719,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm HCP 32JNP21.5 2HP

  9,977,760 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-20T 2HP

  10,000,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm HCP 32JNP22.2 3HP

  10,960,560 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm HCP 50JNP23.7 5HP

  11,512,800 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm HCP 32JPP 21.2 2HP

  11,629,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-30T 3HP

  12,090,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm HCP 32JPP22.2 3HP

  13,275,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-50T 5HP

  15,750,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm Evergush EFJ-75T 7.5HP

  21,600,000 

  Xuất xứ: Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí cấp cho bể chứa khi của bể xử lý nước thải, bể nuôi cá…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ sử dụng cao.

 • Máy sục khí chìm HCP 50JPP43.7 5HP

  23,389,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

 • Máy sục khí chìm HCP 50JPE45.5 7.5HP

  36,299,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: sục khí trong các bể nuôi cá, bể xử lý nước thải…

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng nhiều

   

   

Giới thiệu máy sục khí chìm

Máy sục khí chìm đối với người tiêu dùng Việt vẫn còn là cái tên khá xa lạ, vì dòng bơm đó là chuyên dùng cho một số ngành nghề đặc thù. Nhưng những ai đã từng sử dụng qua dòng máy này đều khẳng định sản phẩm là thiết bị hỗ trợ đắc lực và khá quan trọng trong các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là ứng dụng nhiều trong nuôi thủy sản, và xử lý nước thải.

Máy sục khí chìm chính hãng có khá nhiều thương hiệu sản xuất ra thị trường. Ở phân khúc tầm cao và trung cấp có Tsurumi (Nhật Bản), HCP, Evak, Evergush (Đài Loan),… Nói như vậy để thấy được chất lượng mà những thương hiệu này mang lại, còn về giá thành thì sản phẩm hoàn toàn đáp ứng được khả năng chi tiêu hợp lý của mọi đối tượng người dùng.

Máy sục khí chìm cũng có nhiều loại, loại ejetor, aerator, mỗi loại sẽ có nhiều ưu điểm khác nhau. Nhưng có nguyên tắc hoạt động giống nhau, được sử dụng với mục đích cung cấp khí, bằng việc pha trộn giữa lượng khí thu bên ngoài, kết hợp với chất lỏng tạo thành sự nhiễu loạn chất lỏng và bắn ra xung quanh,

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Những ưu điểm và ứng dụng của máy sục khí chìm

Máy sục khí chìm là sản phẩm hoạt động theo nguyên lý chìm hẳn trong nước nên có thể tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt cũng như hạn chế được tiếng ồn phát ra xung quanh. Máy sục khí chìm đặc biệt là kiểu Ejetor có cấu tạo đơn giản, có thiết kế giống máy bơm đặt chìm kiểu đứng, kết hợp ống sục khí và ống hút khí từ bên ngoài, nên có thể dễ dàng gia công lắp đặt, và thay thế phụ kiện.

Về cấu tạo, máy sục khí chìm bao gồm một máy bơm chìm hút nước thải kết hợp với một ống thổi khí. Ống thổi khí giúp máy dễ dàng tạo ra lượng khí lớn, thổi ra bên ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Riêng phần động cơ của máy bơm được trang bị cơ chế giải nhiệt dưới nước nên có thể hoạt động liên tục, ổn định và bền bỉ trong suốt thời gian dài.

Máy sục khí chìm chính hãng được sản xuất để phục vụ cho các bể nước thải có quy mô nhỏ, vừa và lớn. Máy đặt chìm trong nước nên khi lắp đặt người dùng không cần làm cạn nước cũng không cần hỗ trợ thêm các loại máy nén khí khác. Tuy nhiên, để máy hoạt động êm ái hơn, người dùng có thể lắp thêm ống giảm thanh ở đầu thổi khí, thiết bị này có thể loại bỏ tiếng ồn trong suốt quá trình vận hành máy.

Máy sục khí chìm thường được dùng để tạo ra khí oxy cung cấp trực tiếp mà không qua hệ thống đường ống phức tạp như máy thổi khí cho các bể thiếu khí, các bể xử lý nước thải công nghiệp, khu nhà máy, hoặc cấp khí cho các hồ cá, ao nuôi trồng thủy hải sản,…Ưu điểm của dòng máy này chính là khả năng hòa tan khí oxy trong môi trường nước, giúp khí luân chuyển từ dưới đáy lên mặt nước và đọng lại lâu hơn, mang đến hiệu quả sử dụng cao cho người dùng.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao nên mua máy sục khí chìm tại Thuận Hiệp Thành?

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy sục khí chìm của các thương hiệu nổi bật tại Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty có hơn 100 website bán hàng trực tuyến, hệ thống showroom và các đại lý bán lẻ rộng mở. Việc này cũng đã góp phần khẳng định được uy tín cũng như tên tuổi công ty trên thị trường máy bơm nước.

Qúy khách có thể yên tâm khi chọn lựa công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là đối tác, vì ngoài việc cung ứng sản phẩm máy sục khí chìm giá rẻ, chất lượng, đầy đủ nhãn mác, giấy tờ hợp lệ thì công ty còn có chính sách ưu đãi với khách hàng mua số lượng lớn, hoặc cấp hàng cho dự án, công trình môi trường…

Tất cả các sản phẩm máy sục khí chìm nhập khẩu mà công ty đang phân phối như máy sục khí chìm Tsurumi, HCP, Evergush…đều có đẩy đủ chứng chỉ chứng nhận xuất xứ, các thông tin về sản phẩm được cập nhật trên website của công ty, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02862 660 435 để biết thêm chi tiết về sản phẩm.

error: