Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY NÉN KHÍ

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng VA-100 7.5HP

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng D-1 1/2HP

  8,240,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SVP-212 1/2HP

  9,531,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng VA-51 1/2HP

  10,320,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SVP-201 1HP

  10,997,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng D-2 1HP

  11,070,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng D-3 2HP

  12,990,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SVP-202 2HP

  13,929,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng cao áp Fusheng HVA-65 1HP

  16,436,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng D-4 3HP

  16,760,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng TA-80 5HP

  26,890,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SVP-205 5HP

  28,836,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng cao áp Swan HVP-203 3HP

  31,036,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SWP-307 7.5HP

  45,943,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SWP-310 10HP

  52,541,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng cao áp Fusheng HTA-100H 10HP

  68,170,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SWP-415 15HP

  73,313,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Fusheng TA-125 20HP

  89,897,000 

  Xuất xứ: Fusheng Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng thấp áp Swan SVP-220 20HP

  122,188,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

 • Máy nén khí piston dạng cao áp Swan HVP-215 15HP

  125,853,000 

  Xuất xứ: Việt Nam (Tiêu chuẩn Đài Loan)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bảo dưỡng xe hơi, xe máy, xe đạp, bơm khí nén cho các ngành công nghiệp, hóa chất, thực phẩm,…

  Ưu điểm: bình chứa khí lớn, lượng khí phun ra mạnh, chịu được nhiệt độ cao.

Giới thiệu máy nén khí

Máy nén khí là thiết bị dùng để cấp khí với áp lực rất mạnh, có thể tạo thành cơ năng làm cho các động cơ khác hoạt động, nên do đó sản phẩm này được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như bơm hơi cho lớp xe, tạo cơ năng cho máy bơm, động cơ điện hoạt động… Cho nên, số người dùng đã sử dụng qua máy nén khí đều cảm thấy hài lòng vì những giá trị cũng như lợi ích mà máy mang lại.

Thị trường hiện có rất nhiều thương hiệu sản xuất máy nén khí với những mẫu mã, chủng loại khác nhau. Để tránh gây ra tình trạng hoang mang khi tìm mua sản phẩm, trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đến người dùng 2 dòng máy nén khí chủ yếu đó là dòng piston cao áp và piston thấp áp. Người dùng dễ dàng tìm thấy 2 loại này từ 2 thương hiệu lớn như Swan và Fusheng.

Máy nén khí có cấu tạo và nguyên lý hoạt động riêng, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên chọn lựa dòng máy có mức công suất, thông số kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Qua đó vừa tạo ra hiệu suất làm việc tốt nhất vừa giảm thiểu tối đa các sự cố không đáng có gây hỏng, cháy nổ, chập điện, mất đi sự an toàn trong quá trình sử dụng.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Những ưu điểm và ứng dụng của máy nén khí

Trên thực tế máy nén khí chính hãng được người dùng đánh giá rất cao, là sản phẩm thay thế sức người hiệu quả. Máy thường dùng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, ngành y tế, nha khoa. Hơn nữa, sản phẩm có khả năng nén khí, lưu trữ tạo ra lượng khí lớn do đó thích hợp để bơm xịt rửa xe hơi, xe máy, thông tắc cống rãnh,…

Máy nén khí có chức năng làm tăng áp suất của các chất khí một cách ổn định. Máy điều khiển tự động bằng van, bên trong động cơ trang bị hệ thống lọc dầu bôi trơn giúp cho việc cung cấp khí trở nên êm ái và liên tục trong thời gian dài. Sản phẩm này có bình chứa khí lớn, bộ phận quạt gió chế tạo từ chất liệu kim loại tản nhiệt, giải phóng nhiệt ra bên ngoài, hạn chế tình trạng nóng máy, kéo dài được tuổi thọ cho máy dài lâu hơn.

Máy nén khí piston dạng cao áp hay thấp áp đều được trang bị bảng điều khiển thông minh, giúp cho việc thao tác trở nên đơn giản và thuận tiên hơn rất nhiều. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản, thiết kế bánh xe nằm ở hai đầu máy, dễ dàng để người dùng di chuyển đến vị trí cần sử dụng một cách nhanh chóng.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao nên mua máy nén khí tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành?

Thị trường hiện có rất nhiều nhà phân phối máy nén khí của nhiều thương hiệu lớn nhỏ khác nhau. Riêng tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành, chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối dòng máy nén khí piston Swan và Fusheng của Đài Loan, được sản xuất tại Việt Nam, nên giá thành rất cạnh tranh, 2 thương hiệu này được người dùng rất ưa chuộng và chọn lựa.

Với hơn 10 năm thành lập và phát triển, đến nay công ty đã hợp tác với hàng trăm đại lý phủ đều khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Khách hàng có thể đến trực tiếp các đại lý để tìm mua sản phẩm máy nén khí giá rẻ theo ý muốn. Hoặc để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí di chuyển, khách hàng chỉ cần truy cập vào website bomnuochcm.com để đặt hàng hàng trực tuyến bằng số hotline. Trong thời gian sớm nhất, từ 12 đến 36 giờ hàng sẽ được giao đến tận tay người mua hàng với đầy đủ giấy tờ, chứng nhận xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sẽ làm hài lòng người tiêu dùng khó tính nhất.

error: