Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM TĂNG ÁP WILO

 • Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB-088EA 0.06Kw (chỉ bơm xuống)

  2,071,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: đầu bơm và cánh bơm bằng inox, cánh bơm kiểu cánh hở.

 • Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB-S125EA 0.13Kw (chỉ bơm xuống)

  3,317,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, tiết kiệm điện, thân thiện môi trường.

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-175EA 0.13KW

  3,369,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB-201EA 0.2Kw (chỉ bơm xuống)

  3,477,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, tiết kiệm điện, thân thiện môi trường.

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-082EA 80W

  4,551,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Máy bơm tăng áp điện tử Wilo PB-400EA 0.4Kw (chỉ bơm xuống)

  4,600,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: máy hoạt động êm ái, thân thiện môi trường

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-122EA 0.13KW

  4,765,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-252EA 0.25KW

  6,310,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Máy bơm tăng áp điện tử có bình tích áp Wilo PB-401SEA 0.4Kw

  6,625,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: hoạt động mạnh mẽ, áp lực cao

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-750LEA 0.75KW

  12,835,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Máy bơm tăng áp biến tần chịu nhiệt Wilo PBI-L203EA 0.75Kw

  22,199,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Máy bơm tăng áp biến tần chịu nhiệt Wilo PBI-L403EA 1.1Kw

  23,135,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Máy bơm tăng áp biến tần chịu nhiệt Wilo PBI-L205EA 1.1Kw

  25,669,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Máy bơm tăng áp biến tần chịu nhiệt Wilo PBI-L405EA 1.85Kw

  28,133,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Máy bơm tăng áp Wilo PW-1500EA 1.5KW

  28,817,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: tuổi thọ sử dụng cao, tiết kiệm điện

 • Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần Wilo PBI-LD 402EA 0.75KW

  71,131,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần Wilo PBI-LD 403EA 1.1KW

  76,270,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

 • Cụm 2 bơm tăng áp tích hợp biến tần Wilo PBI-LD 404EA 1.5KW

  76,270,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm tăng áp lực cho đường ống nước, đẩy nước chảy nhanh, mạnh đến các thiết bị sử dụng.

  Ưu điểm: siêu êm và tiết kiệm điện nhờ biến tần điều khiển

Giới thiệu về máy bơm tăng áp Wilo

Tại các tòa nhà cao tầng, hay ở những nơi mà bồn nước đặt ở dưới, không thể đưa lên những tầng cao do áp lực thấp, thì máy bơm tăng áp là giải phát tốt nhất dùng trong những trường hợp này, do đó máy được sử dụng ở rất nhiều nơi để đáp ứng cho yêu cầu cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho sản xuất….

Có rất nhiều thương hiệu sản xuất dòng bơm này, trong đó có máy bơm tăng áp Wilo, với chất lượng hoạt động ổn định, tiết kiệm điện năng. Thương hiệu máy bơm Wilo là thương hiệu lớn, toàn cầu có xuất xứ từ Đức, thành lập từ năm 1872, trải qua quá trình hoạt động và sáng tạo không ngừng nghĩ, hiện tại Wilo đã có hơn 60 nhà máy sản xuất đặt ở khắp nơi trên thế giới và sản phẩm được cung cấp cho gia đình, các công trình nhà cao tầng, khách sạn, nhà máy lớn…

Máy bơm tăng áp Wilo Đức và tất cả các dòng bơm của Wilo được nhập về cung cấp cho thị trường Việt Nam được sản xuất từ nhà máy Wilo – Hàn Quốc, các dòng có sẵn chủ yếu là dòng dân dụng, công suất từ 1-3HP, còn các dòng lớn hơn thì cần lắp đặt, gồm có các dòng tăng áp điện tử, tăng áp có bình chứa, và máy bơm tăng áp biến tần Wilo. Dù là dòng bơm tăng áp thông thường hay loại biến tần cao cấp, thì Wilo đều hướng tới mục tiêu là sản phẩm chất lượng cao, ít tốn điện, thân thiện với môi trường.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm tăng áp Wilo

Ưu điểm đầu tiên của máy bơm tăng áp Wilo đó là có nhiều dòng từ dòng thông thường đến cao cấp như bơm tăng áp có bình áp lực, bơm tăng áp điện tử và loại tăng áp điện tử chỉ bơm xuống, có giá rẻ, và dòng cao cấp là bơm tăng áp tích hợp biến tằng hoặc bộ 2 bơm tăng áp có biến tần điện khiển. Tùy theo yêu cầu sử dụng, nơi sử dụng, ví dụ ở các resort cao cấp, biệt thự cần sự yên tĩnh cao và yêu cầu bơm hoạt động thường xuyên, chính xác thì nên sử dụng loại có biến tần siêu êm và điều chỉnh được tần số giúp bơm hoạt động bền, ít hư hỏng và tuổi thọ rất cao.

Máy bơm tăng áp Wilo Hàn Quốc, hoạt động mạnh mẽ, lưu lượng và cột áp đạt mức tối ưu, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, đồng thời các vật liệu làm đầu bơm cánh bơm bằng nhựa sạch được tổ chức FDA công nhận, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe và rất thân thiện với môi trường, đó cũng là lý do quan trọng giúp Wilo được nhiều gia đình lựa chọn trong nhiều thập kỷ qua. Tất cả sản phẩm máy bơm tăng áp điện tử Wilo hay cơ đều có độ ồn thấp, nên thích hợp lắp trong nhà.

Máy bơm tăng áp Wilo chính hãng được sử dụng ở rất nhiều nơi với cùng mục đích là đưa chất lỏng (nước sạch) đến những nơi áp lực thấp, điển hình như bơm sẽ được sử dụng để bơm tăng áp cho các vòi sen, vòi nước, máy giặt, máy nước nóng …trong gia đình, trường học, văn phòng, trong nhà xưởng…Đồng thời máy cũng dùng với mục đích tăng áp cho các hệ thống tưới tự động, xịt rửa thiết bị, nguyên vật liệu…

 nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Vì sao chọn mua máy bơm tăng áp Wilo

Máy bơm tăng áp Wilo tại Việt Nam được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nên CO sẽ có xuất xứ Hàn Quốc và CQ sẽ có xuất xứ của Đức. Và các sản phẩm Wilo được công ty Wilo – Việt Nam (là chi nhánh của tập đoàn Wilo), nhập về, chịu trách nhiệm về bảo hành và quản lý các đại lý phân phối,

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức máy bơm tăng áp Wilo tại TPHCM, và khu vực miền Nam. Chúng tôi phân phối Wilo dựa theo các quy định của  hãng, do dó công ty cam kết bán đúng giá quy định, và có mức chiết khấu cao cho đại lý là các cửa hàng, dự án, công ty thương mại… và sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu bởi Wilo – Việt Nam, có đẩy đủ giấy tờ CO-CQ và bảo hành toàn bộ các sản phẩm 12 tháng theo tiêu chuẩn của Wilo đưa ra.

Công ty chúng tôi phân phối máy bơm tăng áp Wilo với đẩy đủ các dòng từ dòng thông thường đến điện tử và tích hợp biến tần, hầu như các sản phẩm đều có sẵn hàng để người sử dụng tham khảo khi đến mua hàng trực tiếp tại công ty hoặc Quý Khách có thể đặt hàng online trên website hoặc đặt hàng qua điện thoại hot line của công ty. Công ty chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ thông tin sản phẩm đến khách hàng, giao hàng tận nơi và hỗ trợ lắp đặt.

error: