Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM RỜI TRỤC PENTAX

 • Máy bơm rời trục Pentax CA100-200B 60HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA50-250C 20HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) , có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA50-250B 25HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ), có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA50-250A 30HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ), có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA65-250B 40HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ), có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA65-250A 50HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA100-200A 75HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA100-250B 100HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA80-250B 60HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA80-250A 75HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA100-250A 125HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA40-315BN 30HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA50-315BN 40HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA50-315AN 50HP 2P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA65-315BN 75HP

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA65-315AN 100HP

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA80-315BN 125HP

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA80-315AN 150HP

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Motive – Ý (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

 • Máy bơm rời trục Pentax CA40-315B 4HP 4P

  Xuất xứ:  Đầu bơm : Pentax – Ý (có CO-CQ)

  Động cơ: Shakti (có CO-CQ) có thể chọn động cơ Shakti…

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát trong công nghiệp, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, cấu tạo rời trục dễ kiểm tra và thay thế phụ kiện.,

   

Giới thiệu máy bơm rời trục Pentax

Máy bơm rời trục là một dạng bơm công nghiệp, có công suất rất lớn, để dùng cho mục đích sử dụng là bơm cấp nước với yêu cầu lưu lượng lớn, yêu cầu máy vận hành bền bỉ, ít bị trục trặc, dễ kiểm tra và tuổi thọ sử dụng cao. Dòng bơm này có nhiều hãng sản xuất, nhưng ở Việt Nam hiện nay chủ yếu nhập khẩu của một số hãng nổi tiếng như Pentax, Ebara, Shakti…

Máy bơm rời trục Pentax là bộ bơm gồm phần đầu bơm được sản xuất bởi hãng Pentax – Ý, phần động cơ có thể chọn của hãng nào, và thông thường thì động cơ của hãng Motive – Ý, Shakti – Singapore …hoặc là phần đầu bơm này có thể gắn với động cơ xăng, diesel… với công suất tương thích với phần đầu bơm để motor không hoạt động quá tải.

Máy bơm rời trục Pentax có công suất hoạt động lớn, công suất máy sẽ từ 20HP-180HP, và có thể gắn được với phần đông cơ tua nhanh (2900 v/phút) hoặc tua chậm (1450 v/phút), với lưu lượng và cột áp đẩy chất lỏng rất cao. Đầu bơm được làm bằng gang, cánh bơm bằng gang, nên lực đẩy nước mạnh, đồng thời cấu tạo là cánh ly tâm kiểu kín, nên máy bơm rời trục Pentax Ý chỉ dùng để bơm nước sạch không lẫn tạp chất rắn và cũng có thể bơm được chất lỏng nhiệt độ cao, tối đa 90 độ C. Máy có cấu tạo hơi cồng kềnh, kích thước lớn, nhưng hoạt động rất mạnh, ít gây ồn.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm rời trục Pentax

Máy bơm rời trục Pentax Ý với ưu điểm là máy hoạt động rất mạnh mẽ, giúp cho lưu lượng nhiều và cột áp cao, vật liệu cấu tạo đầu bơm và motor chủ yếu bằng gang đúc dày, nên giúp cho máy có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền mà không bị nóng nhiều, không ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của bơm.

Máy bơm rời trục Pentax chính hãng có cấu tạo đầu bơm và động cơ riêng biệt được lắp đặt trên khung đế chắc chắn, giúp cho cấu tạo máy rất cứng cáp, kiên cố, khi hoạt động sẽ ít rung, lắc. Đồng thời cấu tạo rời trục này giúp linh động khi lắp đặt bộ bơm, có thể dễ dàng thay thế phụ kiện, vệ sinh máy móc, có nhiều sự lựa chọn motor để lắp và dễ kiểm tra bảo trì đầu bơm mà không cần tháo bệ hút và đẩy ra. Do đó về tuổi thọ sử dụng của máy bơm rời trục Pentax sẽ cao hơn nhiều so với dòng bơm liền trục.

Cánh bơm của máy bơm rời trục Pentax Ý nhập khẩu là dạng cánh ly tâm làm kín, được làm từ vật liệu gang đúc, nên lực đẩy cánh quạt rất mạnh, nếu kết hợp với động cơ 2900 v/phút thì lưu lượng và cột áp cao, còn khi kết hợp với động cơ tua chậm 1450 v/phút, thì lưu lượng sẽ cao hơn nhiều so với tua nhanh, và cột áp thấp hơn.

Máy bơm rời trục Pentax Ý, được ứng dụng rất nhiều, và chủ yếu nhất là trong công nghiệp và nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp, máy được sử dủng để cấp nước cho nhà xường, bơm nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp nước cho hệ thống làm lạnh, làm mát…và trong nông nghiệp máy sẽ bơm nước cấp cho các hệ thống thủy lợi, tưới tiêu, các hệ thống tưới tự động…

 tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm rời trục Pentax tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy bơm rời trục Pentax cũng như phân phối các sản phẩm của bơm Pentax và các hãng nổi tiếng tương tự: Saer, Ebara, Teco, Shakti…sản phẩm bơm rời trục của chúng tôi cung cấp mới 100%, có đầy đủ CO-CQ (có thể cung cấp bản sao y công chứng nhà nước khi khách hàng cần).

Thuận Hiệp Thành chúng tôi có đủ năng lực để tư vấn, chọn dòng bơm thích hợp theo yêu cầu của Quý Khách hàng, công ty cũng đã phân phối các dòng bơm công nghiệp cho nhiều dự án lớn trên cả nước, nên đến với chúng tôi Quý Khách sẽ mua được máy bơm rời trục Pentax giá rẻ, hàng đúng chất lượng, đúng xuất xứ. Chúng tôi cũng cung câp đầy đủ giấy tờ liên quan như catalogue, CO-CQ, hướng dẫn và hỗ trợ lắp đặt…

Khi Quý Khách cần mua sản phẩm máy bơm rời trục Pentax tại TPHCM có thể đến trực tiếp công ty, gọi điện thoại, gởi email để chúng tôi tư vấn. Đối với các khách hàng ở xa có thể tham khảo sản phẩm trên website, gọi điện thoại, email, hoặc liên hệ với nhân viên kinh doanh qua các kênh online trên website. Công ty chúng tôi cung cấp hàng trên phạm vi toàn quốc với chính sách giá tốt nhát, hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt.

 

error: