Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM32-160C 2HP

  3,915,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM32-160B 3HP

  4,913,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM32-160A 4HP

  5,041,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 40-160A 5.5HP

  5,810,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-160/1.5 2HP

  6,360,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: đầu bơm và cánh quạt bằng inox, giá thành rất rẻ

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-160/2.2 3HP

  7,356,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 40-200B 7.5HP

  7,632,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-160B 7.5HP

  7,632,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-200/3.0 4HP

  7,848,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 40-200A 10HP

  7,952,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-160A 10HP

  7,952,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-200/4.0 5.5HP

  9,204,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-200/5.5 7.5HP

  11,676,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 32-200/7.5 10HP

  12,240,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 40-250B 15HP

  12,440,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-200B 15HP

  12,440,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 40-250A 20HP

  12,953,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-200A 20HP

  12,953,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-250C 20HP

  12,953,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-250B 25HP

  14,108,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 40-200/11.0 15HP

  16,800,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 50-200/15.0 20HP

  19,344,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki CM 50-250A 30HP

  20,713,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc.

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi, bơm tưới tiêu đồng ruộng

  Ưu điểm: giá thành cạnh tranh, lưu lượng và cột áp cao

   

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 80-200/15 20HP

  21,720,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

 • Máy bơm ly tâm công nghiệp đầu inox Howaki 3M 65-200/18.5 25HP

  23,160,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước sạch, nước có lẫn hóa chất loãng, axit loãng có tính ăn mòn nhẹ…

  Ưu điểm: hoạt động êm ái, ổn định và tiết kiệm điện tối đa.

Giới thiệu máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Howaki

Máy bơm ly tâm trục ngang là dòng bơm có cánh quạt thiết kế kiểu cánh ly tâm, nên sẽ có lưu lượng nhiều và áp lực tương đối, phù hợp với các ứng dụng đẩy nước đi theo phương ngang, hoặc đẩy cao từ 10m đến dưới 100 m. Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất bơm kiểu này có xuất xứ đa dạng chủ yếu nhập về có xuất xứ Trung Quốc, Đài  Loan, Ý..và có những dòng ở Việt Nam.

Máy bơm ly tâm trục ngang Howaki được sản xuất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Italia nên có chất lượng cao, về thiết kế mẫu mã tương đương với hàng của Ý. Máy được thiết kế kiểu công nghiệp, nên chỉ thích hợp dùng với điện 3 pha, 380V. Động cơ này có khả năng hoạt động liên tục, ổn định, tiết kiệm điện, mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dùng. Máy gồm có phần đầu và phần motor được gắn theo phương ngang và liền trục, tạo thành kết cấu bơm đơn giản, gọn. Dòng bơm máy bơm trục ngang đầu gang Howaki giá rẻ khá đa dạng về mẫu mã, mức công suất để khách hàng lựa chọn, công suất bơm từ 2HP-50HP.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

 Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Howaki

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Howaki có khá nhiều ưu điểm. Trong đó, nổi bật nhất là có khả năng bơm lưu lượng lớn và áp lực tương đối cao. Đây là ưu điểm giúp máy bơm có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bơm cho  tháp giải nhiệt và các hệ thống tưới tự động. Bên cạnh đó, máy bơm này còn được thiết kế tương đối nhỏ, gọn giúp người dùng dễ dàng di chuyển, lắp đặt. Không chỉ vậy, do máy bơm hoạt động trên cạn nên người dùng dễ dàng kiểm tra, thay thế, tháo lắp máy bơm.

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Howaki giá rẻ được làm bằng các chất liệu cao cấp như gang, inox. Các chất liệu này có thể chống oxy hóa, chịu được các lực tác động mạnh, chắc chắn, bền bỉ, cho thời gian sử dụng lâu dài, thiết kế máy khá sắc xảo, kiểu liền trục nên bơm có cấu tạo khá gọn, máy chuyên dùng để bơm nước sạch, cho sinh hoạt hay tưới tiêu.

Ngoài ra, máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Howaki chính hãng còn có giá rẻ, rất phù hợp với khả năng và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng Việt. Dòng bơm trục ngang Howaki được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dân dụng. Cụ thể, máy bơm này được ứng dụng để bơm cấp nước tưới tiêu cho cây trồng, cấp nước cho trang trại, ao nuôi trong nông nghiệp. Bơm cấp nước để phục vụ sản xuất công nghiệp. Bơm cấp nước phục vụ mục đích sử dụng dân dụng.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm ly tâm trục ngang Howaki tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành phân phối máy bơm ly tâm trục ngang Howaki chính hãng, hàng mới 100%, hàng thường có sẵn trong kho, chúng tôi cam kết cung cấp hàng Howaki với giá rẻ nhất, có chiết khấu khá cao cho cửa hàng bán máy bơm nước, công ty thương mại, các dự án, công trình xây dựng…và cũng có nhiều chính sách giảm giá khi khách hàng mua với số lượng nhiều.

Công ty còn phân phối máy bơm trục ngang Howaki đầu inox, cũng có công suất tương ứng với loại đầu gang là từ 2-50HP. Quý Khách Hàng có thể vui lòng tham khảo trên website của công ty chúng tôi, hoặc có thể liên hệ đến công ty để được cung cấp các thông tin chi tiết hơn. Công ty chúng tôi cung cấp hàng và giao hàng trên phạm vi toàn quốc.

error: