Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 1HP

  10,420,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 2HP

  12,080,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-8 2HP

  13,620,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-8 2HP

  13,620,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-13 2HP

  13,940,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 14-12 3HP

  18,240,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-10 3HP

  18,240,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 10-19 3HP

  18,690,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-14 4HP

  23,710,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-19 5.5HP

  30,390,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 7.5HP

  42,990,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 10HP

  47,400,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

   

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-4 7.5HP

  49,120,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 7.5HP

  50,960,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-5 10HP

  51,320,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 10HP

  53,890,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-7 15HP

  60,390,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 15HP

  61,350,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-6 12.5HP

  63,250,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-9 20HP

  64,800,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-8 15HP

  65,550,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 20HP

  65,600,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 20HP

  65,760,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 30HP

  75,190,000 

  Xuất xứ: Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh quạt bằng nhựa

   

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Pentax

Máy bơm đặt chìm hiện nay trên thị trường có 2 loại chính đó là máy bơm chìm để bơm nước thải có cấu tạo kiểu tròn, không cao và chiều rộng lớn, còn loại nữa có kích thước rất cao, thường hơn 1 mét, kiểu hình trụ tròn, có đường kính nhỏ, đó là máy bơm hỏa tiễn chuyên dùng để bơm nước giếng khoan hoặc những nơi có mực nước rất thấp.

Máy bơm hỏa tiễn Pentax là một trong số các hãng được sử dụng nhiều cho các giếng khoan hiện nay, do đặc điểm của giếng khoan là đường kính nhỏ và khoan sâu, đặc biệt là dòng sản phẩm 4 inch và 6 inch là dòng hay được sử dụng nhiều nhất. Máy có cấu tạo kiểu đứng, hình trụ tròn, đầu bơm và motor được tách rời, khi lắp đặt sẽ được gắn thông qua bộ ốc vít trên motor. 2 phần tách rời, có phần lắp ở trên gọi là phần guồng bơm, vỏ được làm bằng inox, bộ cánh bên trong gồm nhiều cánh bơm được làm bằng nhựa phip, có lực đẩy mạnh và không bị ăn mòn. Còn phần hình trụ được lắp ở dưới là phần động cơ hay gọi là motor, hiện nay máy bơm giếng khoan Pentax sẽ có động cơ được sản xuất bởi hãng Coverco- Ý.

Cũng giống như các loại bơm chìm khác, máy bơm hỏa tiễn Pentax Ý được hoạt động và lắp đặt hoàn toàn trong môi trường chất lỏng và bơm chỉ dùng để bơm nước sạch, không lẫn tạp chất, vì cánh bơm cấu tạo kiểu cánh kín, có thể bơm được trong nước có lẫn cát với tỷ trọng rất thấp.

tim dai ly phan phoi may bom chim pentax

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hỏa tiễn Pentax

Vì sao nhiều công trình, nhà máy lựa chọn máy bơm hỏa tiễn Pentax để lắp đặt trong các giếng khoan, mặc dù so với các hàng khác của Châu Á, thì Pentax có giá tương ứng cao hơn? Vì dòng sản phẩm này của Pentax có nhiều ưu điểm nổi bật, nên được là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên, máy bơm nước Pentax Pentax là thương hiệu lớn, nên sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, kết hợp với hãng Coverco, chuyên cung cấp motor hỏa tiễn với giá thành cạnh tranh, độ bền cao. Nên do đó, bơm hoạt động với dãy lưu lượng và cột áp cao, giúp tiết kiệm điện, motor hoạt động bền bỉ, trong thời gian dài.

Vật liệu cấu tạo của máy bơm hỏa tiễn Pentax như sau vỏ motor, vỏ guồng được làm bằng inox 304, trục bơm: inox và phần cánh quạt bằng nhựa Phip cứng có khả năng chịu cát với tỷ trọng 40g/cm2, đồng thời với cấu tạo cánh nhựa sẽ giúp giá thành máy bơm nước cạnh tranh hơn mà vẫn đảm bảo tuổi thọ cao, cánh nhựa cũng có khả năng chịu được nước có nhiễm phèn,  thích hợp dùng để bơm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu…

Máy bơm hỏa tiễn Pentax với cột áp đẩy nước rất cao, khả năng tự hút và tuổi thọ cao khi hoạt động hoàn toàn trong chất lỏng, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, đảm bảo quá trình sử dụng xuyên suốt, đồng thời tuổi thọ sử dụng cao, nên máy hoạt động hiệu quả mà chi phí khấu hao thấp. Đồng thời, máy có công suất da dạng, loại 4”, có công suất 1HP-10HP với cột áp khá cao, thích hợp cho các giếng sâu, còn lại 6” thì công suất đa dạng hơn, các dòng hàng thường có sẵn sẽ có mức công suất hoạt động: 7.5-30HP, thích hợp dùng cho các yêu cầu lưu lượng lớn hoặc là có cột áp cao.

Máy bơm hỏa tiễn Pentax được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ bơm giếng khoan trong gia đình, đến các giếng khoan lớn trong tưới tiêu, hoặc giếng khoan trong các nhà máy để cấp nước cho sản xuất…sử dụng bơm tạo thác nước trong các thác nước nghệ thuật ở các đài sân khấu, thác nước nghệ thuật…

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Vì sao chọn mua máy bơm chìm hỏa tiễn Pentax tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Trong các dòng máy bơm hỏa tiễn mà hiện tại công ty Thuận Hiệp Thành đang phân phối, thì Pentax được bán với số lượng rất nhiều, bởi nhu cầu sử dụng cao, chất lượng máy ổn định, giá thành không quá cao, hàng có xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu Ý với đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, tờ khai hải quan…

Đồng thời, nhiều khách hàng chọn chúng tôi là nhà cung cấp bơm, vì công ty Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy bơm hỏa tiễn Pentax, là đại diện của Pentax –Việt Nam tại thị trường miền Nam, các sản phẩm phân phối với giá tốt, đầy đủ giấy tờ kèm tem chống giả cũng như hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

Công ty Thuận Hiệp Thành cam kết phân phối máy bơm hỏa tiễn Pentax giá rẻ, chính sách giao hàng toàn quốc, hướng dẫn, hỗ trợ lắp đặt, chế độ bảo hành chu đáo, cam kết sẽ làm hài lòng các khách hàng gần xa. Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn đầy đủ để Quý khách chọn bơm phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng.

Để mua máy bơm hỏa tiễn Pentax tphcm, Quý khách hàng có thể mua hàng online, công ty sẽ giao hàng toàn quốc hoặc trực tiếp tại công ty Thuận Hiệp Thành tại địa chỉ văn phòng chính tại: 21/20/77 Lê Công Phép, P An Lạc, Bình Tân, điện thoại: 02862 660 435. Đồng thời công ty có nhiều ưu đãi cho khách hàng mua để cung cấp cho các dự án, công trình xây dựng, công trình môi trường, điện…

error: