Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HỎA TIỄN MASTRA

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-09 1HP

  3,539,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-09 1.5HP

  3,813,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T23 1HP

  3,835,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 3″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-12 1.5HP

  3,914,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T32 1HP

  3,925,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 3″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-08 2HP

  4,361,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-13 2HP

  4,482,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-16 2HP

  4,563,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-13 3HP

  5,496,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-10 3HP

  5,496,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-18 3HP

  5,496,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-10 4HP

  7,179,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17 4HP

  7,280,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-20 4HP

  7,483,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-14 5.5HP

  8,112,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-17 5.5HP

  8,315,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-24 5.5HP

  8,518,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-18 7.5HP

  10,140,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30 7.5HP

  10,474,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-22 7.5HP

  10,748,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-24 10HP

  12,472,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-28 10HP

  12,776,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 4″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu đồng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-04 7.5HP

  14,308,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-06 10HP

  15,565,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-08 15HP

  17,492,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-10 20HP

  21,873,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-11 25HP

  22,916,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R150-ES-15 30HP

  24,619,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính bơm: 6″

  Vật liệu: thân inox, cánh nhựa, đầu gang.

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Mastra

Máy bơm hỏa tiễn Mastra hay còn được gọi bằng 1 cái tên khác là máy bơm chìm giếng khoan. Dòng bơm này được sản xuất tại Trung Quốc, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại nên có chất lượng rất cao. Máy bơm này được thiết kế dạng rời, gồm phần guồng bơm và động cơ bơm được thiết kế rời nhau và gắn với nhau thông qua trục.

Guồng bơm máy bơm hỏa tiễn (cũng có thể gọi là đầu bơm Mastra) của dòng sản phẩm này là bộ phận tiếp xúc với nước, tại đây chứa các lớp cánh bơm được xếp chồng lên nhau và có khả năng hoạt động cùng lúc, đường kính của thân là 4” hay 8” có thiết kế kiểu hình trụ tròn. Động cơ bơm là bộ phận được bảo vệ kín nước, có thể sử dụng điện 1 pha (220V), 3 pha (380) để vận hành, đối với bơm 1 pha thì phải sử dụng tụ đề để khởi động máy bơm. Đặc biệt, động cơ bơm này có khả năng tự giải nhiệt nên có thể hoạt động liên tục, ổn định.

Vật liệu cấu tạo của guồng bơm và động cơ của máy bơm hỏa tiễn Mastra đều được bảo vệ bởi lớp vỏ được làm bằng inox, có khả năng chống oxy hóa, chịu được các lực tác động mạnh, không tác dụng với nguồn nước được bơm nên rất chắc chắn, bền bỉ cũng như an toàn cho sức khỏe người dùng.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hỏa tiễn Mastra

Ưu điểm chính của máy bơm hỏa tiễn Mastra chính là khả năng bơm đẩy nước rất cao. Trên thực tế, dòng bơm này có thể đạt mức cột áp vài trăm mét. Cùng với đó, dòng bơm này hoạt động hoàn toàn chìm trong nước nên được làm bằng các chất liệu cao cấp, nổi bật là inox, cánh bơm bằng nhựa giúp lực đẩy mạnh, chịu được nước nhiễm phèn, đồng thời nhựa sẽ giúp tuổi thọ sử dụng cao. Chất liệu này giúp tăng độ bền cũng tính đảm bảo tính an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Cũng chính nhờ máy bơm hỏa tiễn Mastra chính hãng hoạt động hoàn toàn chìm trong nước mà dòng bơm này không tạo ra tiếng ồn khi hoạt động, mang lại sự thoải mái nhất định cho người dùng. Không chỉ vậy, máy bơm này còn có ưu điểm về sự đa dạng mẫu mã, chủng loại. Theo đó, máy bơm có nhiều kích cỡ như 3inch, 4inch, 6inch, đa dạng về dải công suất, mỗi mức công suất sẽ có 2,3 sản phẩm với số cánh nhiều hay ít cũng như chất liệu cánh bơm để người dùng lựa chọn. Đồng thời hiệu suất hoạt động của máy bơm chìm giếng khoan Mastra cũng khá cao, kết hợp giá thành cũng tương đối rẻ, chính vì vậy bơm được sử dụng cả trong công nghiệp, bơm giếng khoan trong nhà và tưới tiêu.

Hiện nay, máy bơm hỏa tiễn Mastra giá rẻ được ứng dụng chủ yếu để bơm khai thác nước ngầm từ giếng khoan, giếng đào. Hoặc máy bơm này cũng có thể dùng để bơm đẩy nước trong các tòa nhà cao tầng, chung cư, bơm nước từ ao hồ, sông suối lên các vị trí sử dụng cao hơn. Máy bơm hỏa tiễn Mastra dòng bơm rất phù hợp với điều kiện sử dụng ở nước ta, nhất là ở những vùng thường bị khô hạn, thiếu nước.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm hỏa tiễn Mastra tại Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Máy bơm hỏa tiễn Mastra có dãy công suất đa dạng từ 1HP-30HP, dùng được cho giếng khoan kích thước từ 3”-6” (90 mm- 168 mm), đáp ứng được yêu cầu các giếng khoan sử dụng trong gia đình, tưới tiêu hay cấp nước giếng khoan trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, nhờ đó Mastra được sử dụng rất nhiều so với các hàng khác của Trung Quốc.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chúng tôi là nhà phân phối máy bơm nước chuyên nghiệp với rất nhiều chủng loại tại Khu Vực Miền Nam, và trên toàn quốc. Công ty chúng tôi cũng phân phối máy bơm hỏa tiễn Mastra chính hãng, vừa phân phối sỉ và phân phối cho người sử dụng cuối cùng với mức giá rất hợp lý, đặc biệt là chiết khấu cao cho cửa hàng, công ty thương mại có kinh doanh sản phẩm máy bơm nước.

error: