Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HỎA TIỄN GRUNDFOS

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 5A-8 1HP 380V

  11,360,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 5A-8 1HP 220V

  12,210,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-8 2HP 220V

  18,600,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-8 2HP 380V

  18,600,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-12 2HP 220V

  18,640,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-12 2HP 380V

  18,640,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-17 3HP 380V

  23,590,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 11-11 3HP 380V

  24,150,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 7-17 3HP 220V

  27,660,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 11-11 3HP 220V

  28,220,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-16 4HP

  32,880,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-5 4HP

  36,760,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-21 5.5HP

  39,750,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-7 5.5HP

  43,790,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 9-29 7.5HP

  52,600,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 17-10 7.5HP

  52,860,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 14-31 10HP

  64,760,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 30-6 7.5HP

  72,670,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 30-8 10HP

  78,280,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy bơm hỏa tiễn Grundfos SP 46-7 15HP

  92,080,000 

  Xuất xứ: Grundfos – Singapore

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, những nơi có mực nước ngầm thấp

  Ưu điểm:  hiệu suất và độ tin cậy cao, tuổi thọ sử dụng cao

  Bảo hành: 12 tháng

Giới thiệu máy bơm hỏa tiễn Grundfos

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos là dòng bơm chuyên dùng cho các loại giếng khoan thông thường có đường kính từ 114 mm trở lên, là dòng sản phẩm nằm trong phân khúc cao cấp, chuyên được sử dụng cho các trạm cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho nhà máy sản xuất…. với nhu cầu sử dụng bơm liên tục, bởi chất lượng bơm cao, không bị hư hỏng trong quá trình vận hành, đảm bảo quá trình cấp nước xuyên suốt, ít bảo trì máy.

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos Đan Mạch có dãy công suất rất đa dạng, nếu xét về đường kính thân bơm, thì có các loại như 4”, 6”, 8”, 10”…nhưng loại thông dụng hay sử dụng ở các giếng khoan của Việt Nam là loại 4” và 6”, hiện tại trong kho của công ty Thuận Hiệp Thành đang có sẵn một số model máy bơm hỏa tiễn Grundfos 4 inch và 6 inch, công suất từ 1-15HP, đặc biệt là công suất dưới 3HP, có loại dùng cho điện dân dụng (1 pha) và loại công nghiệp (3 pha).

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos chính hãng về cấu tạo, nhìn bề ngoài có kết cấu rất đơn giản, gồm có 2 phần đó là phần guồng được lắp ở bên trên, và phần động cơ, được lắp ở bên dưới bơm, tạo thành bộ bơm hoàn chỉnh có kiểu dáng hình trụ tròn, cao, chiều cao hơn 1 mét, theo kiểu hình giếng khoan, do dó bơm này là lựa chọn tốt nhất để bơm nước các giếng khoan sâu.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hỏa tiễn Grundfos

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos chính hãng sở dĩ được xếp hàng một trong những dòng bơm ở phân khúc hàng cao cấp, bởi độ tin cậy của bơm cao, thiết kế tiên tiến, hiệu suất hoạt động rất cao, tiết kiệm điện, thời gian vận hành liên tục cao, máy hoạt động rất ổn định, các thông số về lưu lượng và cột áp tối ưu, Bên trong động có có nhiều thiết bị bảo vệ bơm, giúp bơm hoạt động rất ổn định.

Máy bơm hỏa tiẽn Grundfos nhập khẩu có ưu điểm nổi trội là các vật liệu chính là thép không gỉ, các bộ phận như vỏ đầu bơm, cổng kết nối, vỏ guồng, bộ cánh quạt bên trong, trục bơm, motor, các phần này khi tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng sẽ không bị ăn mòn, gỉ sét, đảm báo khi bơm chất lỏng ko gây ra sự gỉ, vàng ố nguồn nước bơm. Đồng thời, vật liệu này sẽ giúp bộ cánh quạt bên trong có lực đẩy rất mạnh, giúp lưu lượng nước đạt tối ưu, và cánh quạt làm bằng inox giúp cho khả năng chịu cát cao, bơm được nước có lẫn cát với tỷ trọng thấp.

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos tphcm hoạt động dưới tiêu chuẩn cao, hãng cũng câp cấp các phụ kiện kèm theo như thiết bị bảo vệ bơm MP204, bộ nối cáp…để đảm bảo điều kiện hoạt động bơm tốt nhất, cũng như bảo vệ tối đa giúp tuổi thọ sử dụng cao. Cấu tạo bơm cao cấp, các chi tiết và quy trình lắp đặt được làm bằng robot hoặc làm bằng tay và kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo các sản phẩm đồng bộ, sử dụng hiệu quả và tuổi thọ sử dụng rất cao.

Máy bơm hỏa tiễn Grundfos chính hãng được nhập về Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ nhà máy tại Singapore, nên giá thành khá cạnh tranh và chất lượng ổn định. Bơm được sử dụng để bơm nước ở những nơi có mực nước tĩnh sâu mà các bơm đặt cạn không bơm được và thường được ứng dụng để bơm giếng khoan, bơm hồ, sông suối…nhằm cấp nước phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cây trồng, cấp nước cho sản xuất tại các nhà máy công nghiệp.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm hỏa tiễn Grundfos tại công ty TNNH Thuận Hiệp Thành

Kể từ năm 2018, công ty TNHH Thuận Hiệp Thành phân phối độc quyền máy bơm hỏa tiễn Grundfos dòng sản phẩm SP, và phân phối các dòng máy bơm khác của hãng như bơm ly tâm đơn tầng cánh, bơm tăng áp, máy bơm chìm…với giá cạnh tranh nhất, đảm bảo hàng chính hãng, sản phẩm mới, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, do Grundfos có nhiều xuất xứ khác nhau, tùy từng dòng.

Dòng máy bơm hỏa tiễn Grundfos chính hãng do công ty chúng tôi phân phối, có xuất xứ từ Singapore, nên giá thành cạnh tranh, giá cả của bơm ngang ngừa Franklin – Mexico, nhưng chất lượng vượt trội, hoạt động bền bỉ, tuổi thọ sử dụng rất cao. Và các sản phẩm mà công ty chúng tôi phân phối đảm bảo giá tốt nhất thị trường và có chính sách chiết khấu cao cho các dự án.

Đến với công ty chúng tôi, Quý khách sẽ được mua máy bơm hỏa tiễn Grundfos giá rẻ nhất, đặc biệt hàng có sẵn trong kho, nên không chờ nhập, hiện nay rất ít nhà cung cấp có nhập sẵn hàng, chủ yếu hàng Grundfos là phải đặt hàng từ 14-18 tuần. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được báo giá tốt nhất.

error: