Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HỎA TIỄN FRANKLIN

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 380V

  14,507,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng.

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 220V

  15,932,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 380V

  19,020,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 380V

  20,929,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 220V

  21,898,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 220V

  23,807,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 200FA5S4-PEXB 5HP

  32,994,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 270FA5S4-PEXB 5HP

  34,942,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 270FA7S4-PEXB 7.5HP

  39,386,000 

  Xuất xứ: Mexico Ý (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm bằng inox, cánh nhựa chịu cát

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 636/5 7.5HP

  49,951,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 636/6 10HP

  55,955,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR5F65-0463 7.5HP

  60,743,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm và cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 660/7 15HP

  63,945,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Đường kính thân: 6″

  Vật liệu: vỏ bơm và cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 660/8 15HP

  66,890,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR7F65-0563 10HP

  67,222,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 675/6 20HP

  81,197,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR11F65-0863 15HP

  83,334,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 872/5 25HP

  93,937,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 46SR15F65-0964 20HP

  97,955,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơm và cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin IMPO SS 896/6 30HP

  102,344,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

 • Máy bơm hỏa tiễn Franklin 65SR18F65-1164 25HP

  119,511,000 

  Xuất xứ: Guồng bơm – Ý / Motor – Mỹ (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Đường kính thân: 6″

  Ứng dụng: bơm nước giếng khoan, bơm mực nước ngầm thấp

  Vật liệu: vỏ bơmvà cánh quạt bằng inox 304

  Có bán guồng và motor riêng

Giới thiệu về máy bơm hỏa tiễn Franklin

Máy bơm hỏa tiễn là một dạng bơm chìm, chuyên dùng để bơm nước sạch, hoặc nước có lẫn ít cát, tỷ trọng thấp, với đặc điểm đó là hình trụ tròn, đường kính nhỏ, thông thường kích thước từ 8”, trở xuống, cột áp đẩy rất cao, máy được thiết kế để chuyên  dùng bơm nước cho các giếng khoan sâu hoặc bơm nước ao, hồ với mực nước rất thấp.

Hầu như các hãng sản xuất máy bơm nước đều có thể sản xuất được hỏa tiễn, tuy nhiên do đặc thù của bơm hoạt động ở rất sâu, ngập hoàn toàn trong nước, nên kết cấu máy sẽ phức tạp hơn bơm trục ngang, do đó, hiện nay trên thị trường Việt Nam, có một số hãng bơm nổi tiếng, trong đó máy bơm hỏa tiễn Frankin cũng là một trong những dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng cao và được nhiều người lựa chọn.

Máy bơm hỏa tiễn Franklin được sản xuất bởi tập đoàn Franklin của Mỹ, dòng sản phẩm có xuất xứ đa dạng, từ nhiều nhà máy của hãng, đặt khắp nơi nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Nhưng dù sản xuất ở đâu thì Franklin vẫn đảm bảo chất lượng cao, lưu lượng, cột áp tối ưu, máy hoạt động ổn định, tuổi thọ sử dụng cao.

Về mặt cấu tạo, máy bơm hỏa tiễn Franklin sẽ gồm phần cánh bơm hay còn gọi là guồng bơm, và phần động cơ (motor). Vật liệu vỏ guồng và vỏ motor bằng motor, phần cánh quạt bên trong loại 4” thì được làm bằng nhựa và loại 6 inch thì bằng inox, và các loại cánh loại này đều chịu cát với tỷ trọng thấp.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hỏa tiễn Franklin

Máy bơm hỏa tiễn Franlink chính hãng, hoạt động với lưu lượng và cột áp khá cao, và bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn cao, nên nhờ đó bơm hoạt động với các thông số tối ưu, thông số về lưu lượng, cột áp không khác xa so với thông số hãng công bố, hoạt động mạnh mẽ, liên tục trong thời gian dài, bên trong các động cơ được trang bị động cơ bảo vệ quá tải.

Vật liệu cấu tạo các phần tiếp xúc với chất lỏng của máy bơm hỏa tiễn Franklin Mỹ được làm chủ yếu bằng inox và nhựa, như vỏ đầu bơm, vỏ motor, trục cánh quạt của 6 inch bằng inox, nên không bị gỉ sét, ăn mòn, có độ bền cao. Công suất hoạt động của bơm từ nhỏ đến lớn, nên giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn chủng loại bơm thích hợp.

Máy bơm chìm giếng khoan Franklin dùng để bơm nước sạch, và nhờ có cột áp đẩy rất cao, có thể đẩy cao hơn 100 mét, tùy theo công suất nên bơm được dùng để bơm nước giếng khoan, do đó thường sử dụng trong gia đình, trường học, sử dụng bơm giếng khoan, giếng đào cấp nước phục vụ công việc tưới tiêu cây trồng, ruộng lúa, …bơm giếng khoan để cấp nước ngầm trong sản xuất, …bơm cũng sử dụng để bơm tạo các thác nước nghệ thuật cao ở các khách sạn, khu vui chơi giải trí…

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm hỏa tiễn Franklin tại công ty Thuận Hiệp Thành

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối chính thức máy bơm hỏa tiễn Franklin, gồm có 2 loại là 4” và 6”. Loại bơm 4 inch với phần guồng và động cơ được sản xuất tại Mexico, còn 6 inch thì có guồng sẽ có xuất xứ Thỗ Nhĩ Kỳ hay Ý; phần motor thì xuất xứ sẽ là Mỹ, Thỗ Nhĩ Kỳ, và giá thành của bộ bơm có xuất xứ Thỗ Nhĩ Kỳ sẽ rẻ hơn là xuất xứ Ý, Mỹ.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh tư vấn, phân phối máy bơm nước trên toàn quốc, công ty Thuận Hiệp Thành sẽ tư vấn, cung cấp đẩy đủ thông tin của máy bơm hỏa tiễn Frankin đến cho Quý Khách hàng, kết hợp với chính sách giá tốt và chế độ bảo hành uy tín, tận tình sẽ đảm bảo làm hài lòng mọi khách hàng.

Công ty chúng tôi cam kết cung cấp máy bơm hỏa tiễn Franklin giá rẻ, với đầy đủ chứng từ catalogue, CO-CQ, vận đơn và tài liệu chứng từ có trong máy; hàng hóa nguyên đai, mỗi sản phẩm sẽ gồm 2 kiện đó là phần  guồng và phần motor tách biệt. Đồng thời, công ty cung cấp giá tốt nhất cho mọi khách hàng, đặc biệt chiết khấu cao cho công trình, dự án, đại lý.

error: