Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HÓA CHẤT WILO

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-030PE 30W

  3,048,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE 50W

  3,317,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE 50W

  3,477,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-150PE 100W

  5,936,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PES 250W

  7,006,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH 250W

  7,167,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-300PE 300W

  9,306,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-403PG 370W

  19,950,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG 750W

  27,436,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503PG 1.5KW

  51,770,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753FG 750W

  52,787,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG 2.2 KW

  64,126,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG 3KW

  78,458,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503FG 1.5KW

  99,263,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203FG 2.2KW

  121,885,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

Giới thiệu máy bơm hóa chất Wilo

Wilo là thương hiệu sản xuất máy bơm nước nổi tiếng của Đức. Đi đầu trong việc chế tạo ra các chủng loại bơm khác nhau như bơm tăng áp, đẩy cao, bơm chìm nước thải, hồ bơi, bơm tuần hoàn nước nóng và bơm hóa chất. Cho đến nay, thị trường đã dần quen thuộc với dòng máy bơm hóa chất Wilo. Dòng máy này sản xuất tại nhà máy Hàn Quốc với đầy đủ giấy chứng nhận CO/CQ hợp lệ, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng.

Máy bơm hóa chất Wilo được thiết kế chuyên dụng để bơm các loại hóa chất, dung dịch có độ ăn mòn cao. Sản phẩm là người bạn đồng hành không thể thiếu cho các nhà máy xí nghiệp sản xuất, các khu công nghiệp hóa chất quy mô lớn. Máy có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, trọng lượng vừa phải để người dùng di chuyển, lắp đặt và bảo trì một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất.

Máy bơm hóa chất của Wilo Hàn Quốc bơm gồm 2 vật liệu chính là nhựa PP và PVDF, công suất bơm nhỏ, chia làm 2 loại chính đó là bơm hóa chất dạng chuyển động từ có công suất nhỏ vài chục Watt, đên bơm cánh ly tâm, công suất: 370W-750W, thích hợp dùng trong dân dụng và công nghiệp.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Những ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hóa chất Wilo

Hóa chất ngày càng phổ biến trong việc sản xuất, chế biến của người dùng Việt. Nhưng để có thể tìm được một dòng bơm có khả năng chịu được hóa chất có tính ăn mòn ao thì người dùng cần quan tâm đến yếu tố sản xuất cũng như chất liệu cấu thành nên sản phẩm. Máy bơm hóa chất Wilo Đức thuộc dòng bơm ly tâm trục ngang với 2 bộ phận chính là đầu bơm và động cơ bơm. Đầu bơm là nơi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, thông thường đầu bơm của thương hiệu này làm bằng nhựa PP và PVDF cao cấp, không bị oxy hóa cũng như chống mài mòn cực tốt, cho hiệu quả sử dụng bền bỉ, dài lâu hơn. Động cơ bơm thiết kể kiểu kín, chống thấm hiệu quả cùng với ổ nam châm chống rò rỉ điện bên trong, rất an toàn cho người sử dụng.

Máy bơm hóa chất Wilo chính hãng sử dụng được ở cả 2 nguồn điện áp 1 pha (220V) và 3 pha (380V), cho nên người dùng dễ dàng kết nối với mạng lưới điện dân dụng ở nước ta. Hơn nữa, với các ngành công nghiệp sản xuất cần công suất lớn thì điện áp 3 pha (380V) là lựa chọn tối hợp lý, giúp máy phát huy tối đa hiệu suất vận hành mà không làm hao tốn nhiều điện năng tiêu thụ, giảm đáng kể chi phí sử dụng cho người dùng.

Máy bơm định lượng hóa chất dạng bơm từ Wilo là dòng bơm có khả năng bơm các chất lỏng, dung dịch ở nhiệt độ tối đa 80 độ C. Do đó, sản phẩm có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho các mục đích thiết thực của cuộc sống. Máy dùng để pha trộn hóa chất, chiết rót hóa chất trong các phòng thí nghiệp, các bể xử lý nước thải công nghiệp, nhà máy sản xuất thực phẩm, dệt may, mỹ phẩm,…

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao nên mua máy bơm hóa chất Wilo tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành?

Thị trường ngoài dòng máy bơm hóa chất Wilo, vẫn còn có rất nhiều nhà sản xuất máy bơm hóa chất như APP, NTP, Evergush, Peroni,… Tương ứng với đó là các nhà phân phối, nhập khẩu sản phẩm, nhưng không đơn giản để người dùng nhận định đâu là địa chỉ cung cấp uy tín. Dạo quanh một vòng google, chỉ cần search các từ khóa “máy bơm nước nhập khẩu”, hay “máy bơm nước chính hãng” thì người dùng sẽ nhận thấy hàng loạt trang website bán hàng điện tử hiện lên. Hơn phần nữa số website đó là công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Nói vậy, để người dùng thấy được giá trị cũng như độ uy tín mà công ty đã có trong suốt hơn 10 năm thành lập.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành được người dùng đánh giá là một nhà tiên phong, người khai sáng trong lĩnh vực phân phối máy bơm nước trong đó có sản phẩm máy bơm hóa chất Wilo nhập khẩu. Công ty có hơn 500 sản phẩm của các thương hiệu lớn từ Châu Âu đến Châu Á. Hơn nữa, từng sản phẩm được phân loại theo danh mục cụ thể, từ bơm chìm nước thải, bơm đẩy cao, tăng áp, bơm hóa chất cho đến bơm công nghiệp, nông nghiệp, chữa cháy,… nên rất thuận tiện cho việc chọn lựa dòng bơm đúng với mục đích sử dụng của người tiêu dùng.

Qúy khách có nhu cầu tìm mua máy bơm hóa chất Wilo giá rẻ tại Tp.HCM, vui lòng liên hệ số  02862 660 435hoặc zalo, skype, cũng có thể tham khảo sản phẩm trên website của công ty. Công ty bán giá tốt nhất, có đầy đủ CO-CQ, có thể đối chiếu với  bản gốc, đặc biệt chiết khấu cao cho các đại lý.

error: