Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM HÓA CHẤT

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Peroni MD-70RM 265W

  2,967,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-030PE 30W

  3,048,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-052PE 50W

  3,317,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-051NE 50W

  3,477,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Peroni MD-100R 365W

  3,772,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Peroni MD-120R 370W

  4,594,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Peroni MD-401 400W

  5,744,000 

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-150PE 100W

  5,936,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PES 250W

  7,006,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-250PEH 250W

  7,167,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP225-1.75 205 1HP

  8,709,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-300PE 300W

  9,306,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP240-11.5 205 2HP

  10,369,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP250-12.2 205 3HP

  12,755,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP USP240-11.5 205 2HP

  14,654,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: khả năng tự mồi của bơm cao, lưu lượng nước nhiều.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP USP240-1.75 20 1HP

  15,745,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: khả năng tự mồi của bơm cao, lưu lượng nước nhiều.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP USP250-12.2 205 3HP

  16,979,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: khả năng tự mồi của bơm cao, lưu lượng nước nhiều.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-403PG 370W

  19,950,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP265-13.7 205 3HP

  20,646,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP USP250-13.7 205 5HP

  21,264,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: khả năng tự mồi của bơm cao, lưu lượng nước nhiều.

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP280-15.5 205 7.5HP

  24,948,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất đầu nhựa NTP UVP280-17.5 205 10HP

  26,507,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: lưu lượng nước nhiều

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753PG 750W

  27,436,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503PG 1.5KW

  51,770,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-753FG 750W

  52,787,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203PG 2.2 KW

  64,126,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-3703PG 3KW

  78,458,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-1503FG 1.5KW

  99,263,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

 • Máy bơm hóa chất dạng từ Wilo PM-2203FG 2.2KW

  121,885,000 

  Xuất xứ: Hàn Quốc (có CQ: Đức, CO: Hàn Quốc)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm hóa chất, axit loãng, axit đậm đặc…dùng trong dược phẩm, đồ thuốc, xử lý nước thải…

  Ưu điểm: + có kết cấu dạng dẫn động từ nên tiết kiệm điện, không gây rò rĩ.

  + Bơm được sản xuất ở Hàn Quốc nên chất lượng tốt.

   

Giới thiệu máy bơm hóa chất

Chúng ta thường lầm tưởng là máy bơm nước chỉ dùng để bơm nước, nhưng thực tế có những loại máy bơm đặc thù bơm các chất lỏng có thành phần rất phức tạp như nước lẫn rác, nước bùn, bùn đặc…và máy bơm hóa chất cũng là loại bơm chuyên dùng, được thiết kế và vật liệu cấu tạo đặc biệt dùng để bơm các hóa chất, axit loãng, thậm chỉ là bơm được cả axit đậm đặc.

Máy bơm hóa chất chính hãng sẽ có nhiều loại, loại ly tâm, loại ly tâm tự mồi, dạng từ…đều có thể bơm tốt được hóa chất, đồng thời vật liệu cấu tạo của bơm thường sẽ có nhiều loại: đồng, inox, nhựa…Và với vật liệu nhựa thì dùng bơm hóa chất và axit loãng tốt nhất, vì nhiều loại nhựa có tính chống ăn mòn axit rất cao. Và trong dòng máy bơm hóa chất đầu nhựa, thì vật liệu cũng sẽ có nhiều loại nhựa PP, EPDM, PVDF, mỗi loại nhựa sẽ bơm được nhiều loại hóa chất khác nhau. Do đó tùy loại hóa chất, axit cần bơm mà khách hàng sẽ chọn được chủng loại bơm tương ứng phù hợp.

Thiết kế của dòng bơm cũng sẽ rất đa dạng, ví dụ như bơm đặt chìm, bơm trục ngang. Trong dòng bơm trục  ngang cũng sẽ có cấu tạo liền trục, cấu tạo rời trục. Nên có thể dùng từ dễ hiểu để nói về dòng máy bơm này, đó là các loại máy bơm dùng bơm được một số hóa chất, axit loãng đều gọi là máy bơm hóa chất.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm hóa chất

Máy bơm hóa chất có ưu điểm nổi bật đó chính là khả năng bơm được nguồn chất lỏng rất đa dạng, ví dụ như loại bơm bằng inox có thể bơm được hóa chất, nước sạch; dòng bằng nhựa PP, PVDF thì sẽ bơm được nước sạch, hóa chất, axit loãng và đặc. Do đó việc xác định được loại hóa chất cần bơm rất quan trọng, để mua loại bơm phù hợp để hoạt động bền và tiết kiệm điện năng đáng kể.

Máy bơm hóa chất đầu nhựa có trọng lượng sẽ nhẹ, nhựa chịu được rất nhiều hóa chất, và axit kể cả các axit đặc với tỷ trọng cao, và dòng bơm này là dòng bơm này là loại bơm tốt nhất để bơm hóa chất. Tuy nhiên so với inox, thì nhựa sẽ có giá cao hơn, nên tùy loại hóa chất mà chọn vật liệu; riêng axit loãng và axit đậm đặc thì phải dùng bơm đầu nhựa.

Có rất nhiều hãng sản xuất máy bơm hóa chất giá rẻ, chủ yếu là các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc như Ewara, Peroni..Bên cạnh đó cũng có những dòng bơm cao cấp, vật liệu làm bằng nhự PP. PVDF như Wilo, NTP. Do đó việc xác định hóa chất cần bơm là công việc quan trọng để chọn vật liệu bơm phù hợp giúp hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí mua bơm.

Máy bơm hóa chất được dùng để bơm các loại hóa chất, axit loãng, nên được sử dụng nhiều để bơm xử lý nước cho các hồ bơi, sử dụng trong các hệ thống lọc nước, các nhà máy sản xuất nước tinh khiết, dùng bơm hóa chất trong nhà máy sản xuất như nước giải khát, bia rượu, dệt, nhuộm, sản xuất hóa chất..

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm hóa chất tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Máy bơm hóa chất nhập khẩu rất đa dạng, nhiều chủng loại và nhiều hãng sản xuất, cần xác định nhiều yếu tố để lựa chọn bơm phù hợp, và công ty Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy bơm nước chuyên nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm máy bơm nước.

Và công ty chúng tôi cũng chuyên phân phối máy bơm hóa chất chính hãng nhập khẩu của các hãng như: Wilo, Ebara, NTP, Pentax, Ewara…gồm có bơm đầu nhựa, đầu inox…chúng tôi cung cấp hàng chính hãng, mới, nguyên thùng, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu. Các sản phẩm này được đăng đầy đủ thông ứng dụng, thông số kỹ thuật trên, giá cả website… vui lòng liên hệ với công ty thông qua điện thoại, email để được báo giá đầy đủ hơn.

Quý khách hàng có thể đến trực tiếp công ty để mua máy bơm hóa chất tại TPHCM, taị đây công ty có sẵn lượng hàng trong kho để Quý Khách tham khảo mẫu, và có nhân viên kỹ thuật, nhân viên báo hàng tư vấn tận tình. Chúng tôi cam kết cung cấp giá tốt nhất, chiết khấu cao cho dự án, công ty thương mại.

error: