Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI ĐẦU BƠM PENTAX

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA50-250C 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA50-250B 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA50-250A 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-250B 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-250A 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-315BN 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-315AN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA80-250B 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA80-315BN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA100-200B 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA100-200A 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA100-250B 130HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA100-250A 130HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA40-315BN 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA50-315BN 80HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-315BN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA50-315AN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA65-315AN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA80-315AN 130HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA80-315BN 100HP

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

   

 • Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax CA80-250A 100HP

  176,730,000 

  Xuất xứ:  + Đầu bơm: Pentax – Ý

  + Động cơ: Hyundai – Hàn Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước trong phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, bơm cấp nước thủy lợi…

  Ưu điểm: bơm nước nhiệt độ 90 độ C, tuổi thọ sử dụng cao

Giới thiệu máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax

Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax là sự kết hợp giữa động cơ diesel Hyundai (Hàn Quốc) và đầu bơm Pentax (Italia). Máy bơm này này được thiết kế theo kiểu trục ngang rời trục với 2 bộ phận chính là đầu bơm và động cơ bơm chạy bằng dầu diesel. Động cơ và đầu bơm được nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất, được gia công lắp ráp bệ đế tại Việt Nam. Nhờ đó giá thành của bộ bơm thấp hơn nhập nguyên bộ mà chất lượng vẫn đảm bảo.

Về cấu tạo của máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax Ý, có cấu tạo cồng kềnh, phần đầu và động cơ đều lớn, được lắp trên bệ lớn nên rất chắc chắn. Vì trên thân động cơ phải được tích hợp thêm bình chứa nhiên liệu, bộ phận để khởi động động cơ,… Dòng bơm này có chung 1 thiết kế nhưng rất đa dạng về thông số kỹ thuật như công suất, lưu lượng, cột áp để khách hàng lựa chọn. Theo đó, động cơ Hyundai có công suất từ 80HP trở lên, nên sẽ gắn được với nhiều đầu bơm của Pentax, miễn công suất đầu bơm công suất bằng hoặc nhỏ hơn công suất của động cơ.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax

 Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax với phần động cơ của máy hoạt động bằng dầu diesel, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa điểm, vị trí khác nhau, mà không phụ thuộc vào nguồn điện yếu hay mạnh như bơm điện, máy cũng được di chuyển đến nhiều vị trí, công trình. Máy hoạt động bằng dầu nên mạnh mẽ, ổn định, liên tục trong thời gian dài, việc lắp đặt máy vào hệ thống đường ống nước cũng khá đơn giản hơn nhiều so với máy điện.

Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax còn có ưu điểm về công suất, lưu lượng bơm lớn, cột áp bơm cao, đáp ứng được nhiều nhu cầu, nên đáp ứng cho các yêu cầu cần lưu lượng nhiều, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy và trong công nghiệp. Máy bơm này có động cơ được sản xuất bởi hãng Hyundai rất nổi tiếng của Hàn Quốc theo tiêu chuẩn công nghiệp nên có thể hoạt động liên tục, ổn định, tiết kiệm điện.

Không chỉ vậy, máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax nhập khẩu được thiết kế theo kiểu rời trục, có thể tháo rời đầu bơm và động cơ bơm giúp người dùng dễ di chuyển, lắp đặt, đồng thời có thể dễ dàng kiểm tra định kỳ máy mà không cần phải mở họng hút, họng xả như các loại bơm liền trục. Ngoài ra, so với các dòng bơm rời trục khác, máy bơm rời trục Pentax có giá rẻ hơn khá nhiều nên rất được người dùng ưa chuộng và sử dụng.

Với các ưu điểm như trên, máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp, các hệ thống tưới tự động trên diện tích rộng, cấp nước cho công tác chữa cháy, xây dựng, những mục đích bơm nước cần lưu lượng lớn hoặc bơm nước ở những nơi chưa có điện lợi quốc gia,…

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax, có công suất từ 20HP-180HP, với đầu bơm xuất xứ Pentax – Ý, và động cơ diesel được nhập khẩu từ Hyundai – Hàn Quốc. với đầy đủ chứng nhận nhập khẩu từ Hàn Quốc và Ý, cam kết hàng mới 100%, bảo hành trọn bộ: 12 tháng.

Máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax giá rẻ chính hãng mà công ty phân phối gồm cần đầu bơm và cánh được làm bằng gang đúc, nên máy hoạt động rất mạnh mẽ, hiệu suất cao, nên được sử dụng nhiều, đồng thời bơm nhập khẩu nên giá thành tương đối cao. Công ty chúng tôi phân phối đúng hàng, có tem chống hàng giả của Bộ cấp, nên Quý Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn bơm tại Thuận Hiệp Thành.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp máy bơm diesel Hyundai đầu bơm Pentax tại TPHCM, khu vực miền nam và có cung cấp máy ra Hà Nội, khẳng định rằng chúng tôi có đầy đủ năng lực cung cấp hàng cho các công trình lớn. Quý Khách có thể tham khảo sản phẩm trên website và hãy gởi email hay gọi điện thoại đến công ty chúng tôi để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn.

error: