Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MITSUBISHI

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi Tornado WSP-105S 1/8HP

  1,695,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Bơm có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-255S 0.33HP

  3,261,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-405S 0.5HP

  3,642,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-255SA 0.33HP

  4,085,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 1 phao chống cạn.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-405SA 0.5HP

  4,479,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 1 phao chống cạn.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-755S 1HP

  4,787,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-755T 1HP

  5,009,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-755SA 1HP

  5,611,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 1 phao chống cạn.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-255S 0.33HP

  5,624,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa có tính đàn hồi cao, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động ở môi trường PH:5-9, nhiệt độ bơm được 60 độC.

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-405S 0.5HP

  5,956,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa có tính đàn hồi cao, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-1505T 1.5HP

  6,128,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-255SA 0.33HP

  6,423,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa đàn hồi, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

  Có phao chống cạn

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-405SA 0.5HP

  6,805,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa đàn hồi, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

  Có phao chống cạn

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-1505TA 1.5HP

  7,777,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 1 phao chống cạn.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-755S 1HP

  7,924,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa có tính đàn hồi cao, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-755T 1HP

  8,553,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa có tính đàn hồi cao, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-755SA 1HP

  8,786,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa đàn hồi, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

  Có phao chống cạn

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-755TA 1HP

  9,327,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa đàn hồi, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

  Có phao chống cạn

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi CSP-1505T 2HP

  9,881,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước bẩn, bùn, bơm nước lẫn 30% cát.

  Cánh bơm: nhựa có tính  đàn hồi, cân bằng tâm giúp tăng 2 lần tuổi thọ so với cánh gang

  Hoạt động được ở độ PH:5-9, nhiệt độ bơm được: 60 độC

   

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-755TB 1HP

  11,641,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 2 phao chống cạn.

 • Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi SSP-1505TB 1.5HP

  12,761,000 

  Xuất xứ: Thái Lan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước ngập trong gia đình, tưới rau, bơm nước hồ cá.

  Cánh bơm: nhựa, bơm được tạp chất nhỏ hơn 10 mm

  Có 2 phao chống cạn.

Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi

Mitsubishi là thương hiệu sản xuất các thiết bị máy móc, điện tử, cơ khí chế tạo nổi tiếng của Nhật Bản. Tại Việt Nam, Mitsubishi có khá nhiều sản phẩm như ô tô, máy phát điện, thiết bị điện và đặc biệt nổi bật với dòng sản phẩm máy bơm nước. Máy bơm nước Mitsubishi không quá đa dạng về chủng loại mẫu mã nhưng luôn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng của khách hàng. Trong đó, máy bơm chìm nước thải Mitsubishi là chủng loại bơm được người dùng Việt ưa chuộng và sử dụng nhiều

Máy bơm chìm hút nước thải Mitsubishi có cấu tạo kiểu bơm trục đặt đứng, kiểu liền trục nên kết cấu gọn, gồm đầu bơm, động cơ và chân bơm. Phần đầu bơm tùy theo từng sản phẩm cụ thể mà có thể được làm bằng nhựa, gang, inox. Động cơ bơm được bảo vệ bởi vỏ bơm và phốt bơm, hầu như động cơ được trang bị thiết bị tự bảo vệ, và động cơ giải nhiệt bằng nước. Bơm chìm Mitsubishi cũng có nhiều loại, vật liệu bằng nhựa dùng cho các ứng dụng nước sạch, bơm hút nước thải, hút bùn loãng…sử dụng trong các hệ thống nước thải lớn.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm chìm nước thải Mitsubishi

Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi có ưu điểm nổi bật về khả năng bơm được nước thải, nước lẫn rác, tạp chất rắn. Máy bơm được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại nên có chất lượng rất cao. Đặc biệt máy bơm được trang bị cơ chế tự giải nhiệt nên có thể hoạt động liên tục, ổn định. Bên cạnh đó, ở dòng bơm này có một số sản phẩm được tích hợp phao điện, giúp máy bơm có khả năng tự hoạt động, mang lại sự tiện lợi, an toàn, hiệu quả cho người dùng.

Không chỉ vậy, máy bơm chìm nước thải Mitsubishi còn được làm bằng các chất liệu cao cấp, chắc chắn, bền bỉ, cho thời gian sử dụng lâu dài, máy hoạt động ổn định, có hướng dẫn rõ ràng về thời gian hoạt động, giúp người sử dụng có thể sử dụng máy tốt hơn, kéo dài tuổi thọ sử dụng. Đặc biệt có những sản phẩm với cánh cấu tạo đặc biệt có khả năng chịu cát tốt, thích hợp sử dụng bơm các tạp chất bùn loãng, bùn có lẫn cát…

Với những ưu điểm trên, máy bơm chìm nước thải Mitsubishi Nhật Bản được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dân dụng. Cụ thể, máy bơm thường được sử dụng trong bơm thoát nước ao hồ, thoát nước ngập sân vườn, cống rãnh…bơm nước cho hồ cá, sử dụng bơm nước thải trong các bể lắng…

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm chìm nước thải Mitsubishi

Máy bơm chìm nước thải Mitsubishi được nhiều sử dụng lựa chọn, bởi thương hiệu Mitsubishi là thương hiệu lớn, tin cậy nên chất lượng máy bơm đảm bảo tốt và chính sách bảo hành chính hãng rộng khắp trên toàn quốc. Các sản phẩm máy bơm của Mitsubishi được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi đặt tại Thái Lan, nên giúp giá thành không quá cao, chất lượng ổn định.  Công ty Thuận Hiệp Thành là nhà phân phối máy bơm chìm nước thải Mitsubishi chính thức tại Việt Nam, sản phẩm đều có chứng từ và phiếu bảo hành của hãng Mitsubishi.

Công ty có chính sách chiết khấu cao cho các đại lý, công trình, nhà thầu môi trường, các dự án hoặc là khách hàng mua với số lượng nhiều khi mua máy bơm chìm nước thải Mitsubishi, cam kết hàng chính hãng, mới, các sản phẩm của công ty đều nguyên kiện. Công ty cam kết tư vấn cho khách hàng đầy đủ  thông tin để chọn đúng bơm theo nhu cầu, bán giá tốt nhất, kèm với lượng hàng phong phú có sẵn trong kho, sẽ đảm bảo làm hài lòng tất cả các khách hàng trên toàn quốc.

error: