Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM CHÌM HÚT BÙN EVERGUSH

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-05(T) 0.5HP

  3,063,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35-50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-05A

  3,313,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35-50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-10/10T 1HP

  4,375,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-05(T) 0.5HP có dao cắt rác

  4,375,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 22 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-10A 1HP

  4,725,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35-50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hố móng Evergush EFD-05 0.5HP

  5,363,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bùn đặc, bơm nạo vét bùn ao hồ…

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 35 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-10(T) 1HP có dao cắt rác

  5,600,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 22 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-20T 2HP

  6,563,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hố móng Evergush EFD-10 (T) 1HP

  6,615,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bùn đặc, nạo vét bùn ao hồ..

  Bơm tạp chất có kích thước tối đa 35 mm.

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-20 2HP

  7,000,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35-50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-20T 2HP có dao cắt rác

  8,450,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 22 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-20 2HP có dao cắt rác

  8,570,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 22 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-30T 3HP

  8,813,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 35-50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-05 0.5HP

  9,663,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hố móng Evergush EFD-20T 2HP

  9,813,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bùn đặc, nạo vét bùn ao hồ..

  Bơm tạp chất có kích thước tối đa 35 mm.

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hố móng Evergush EFD-20 2HP

  10,265,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bùn đặc, nạo vét bùn ao hồ..

  Bơm tạp chất có kích thước tối đa 35 mm.

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-30T 3HP có dao cắt rác

  10,575,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 22 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-50T 5HP

  12,688,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-10 (T) 1HP

  13,038,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EFK-50T 5HP có dao cắt rác

  14,125,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm nước thải có lẫn tạp chất vô cơ chưa phân hủy kích thước tối đa 28 mm

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn Evergush EF-75T 7.5HP

  18,563,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, tạp chất kích thước 50 mm.

  Ngâm sâu tối đa trong nước: 8-10 mét

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-20T 2HP

  20,125,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-30T 3HP

  23,463,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-50T 5HP

  33,613,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

 • Máy bơm chìm hút bùn inox Evergush EFS-75T 7.5HP

  42,050,000 

  Xuất xứ: Đài Loan (có CO-CQ)

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm bùn loãng, bơm nước thải có lẫn axit loãng, hóa chất

  Bơm được tạp chất có kích thước tối đa 50 mm

  Không được vận hành bơm quá 24 tiếng.

   

   

Giới thiệu máy bơm chìm hút bùn Evergush Đài Loan

Evergush là thương hiệu sản xuất máy bơm nước nổi tiếng của Đài Loan. Tại Việt Nam, Evergush được người tiêu dùng ưa chuộng và đặt mua nhiều nhất bởi mẫu mã đa dạng cùng khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đánh giá bước ngoặc phát triển mạnh mẽ của mình bằng dòng máy bơm chìm hút bùn Evergush với chất lượng tối ưu, độ bền bỉ cao hơn hết là mức giá cả phải chăng, phù hợp khả năng chi tiêu của đại bộ phận người dùng Việt. Tin chắc đây sẽ là sản phẩm có sức cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

Máy bơm chìm hút bùn Evergush là dòng bơm khá đặc biệt so với các dòng bơm chìm thông thường khác. Sản phẩm không chỉ bơm hút được nước thải mà còn bơm được các loại bùn loãng, bùn đặc một cách ưu Việt, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho người dùng. Máy nhập khẩu nguyên chiếc với đầy đủ giấy tờ, chứng nhận CO/CQ và được bảo hành chính hãng trong 12 tháng, người dùng có thể yên tâm khi chọn lựa và sử dụng dài lâu.

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Những ưu điểm và ứng dụng của máy bơm chìm hút bùn Evergush

Thiết kế của máy bơm nhìn khá bắt mắt cùng cấu tạo vững chắc, cứng cáp nên máy bơm chìm hút bùn Evergush sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những công trình xây dựng quy mô lớn. Máy có mức công suất vừa phải, dao động từ 1/2HP cho đến 15HP, sử dụng ở cả 2 nguồn điện áp 1 pha (220V) và 3 pha (380V). Do đó người dùng cần thận trọng khi chọn lựa sản phẩm, sao cho phù hợp với điều kiện cũng như nhu cầu bơm thực tế của mình.

Máy bơm chìm hút bùn Evergush gồm có chân đế dạng kiềng, bên trong đầu bơm chứa cánh hở, dễ dàng bơm được các loại bùn đất đặc, sệt có kích thước lớn mà không làm tắc nghẽn, hư hỏng, kéo dài tuổi thọ của máy dài lâu hơn. Đặc thù của sản phẩm này là hoạt động chìm trong nước, cho nên việc lắp đặt cũng là yếu tố quan trọng để người dùng quan tâm. Máy có cơ chế tự giải nhiệt dưới nước, giúp phát huy tối đa công suất vận hành một cách liên tục và ổn định, mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dùng.

Máy bơm chìm hút bùn Evergush Đài Loan với chủng loại đa dạng: bơm chìm hút bùn loãng, hút bùn đặc, bơm chìm hút bùn có dao cắt rác và có cả loại bơm hút bùn dành cho hóa chất. Nên tùy theo từng loại chất lỏng cần bơm mà chọn đúng loại và đúng vật liệu bơm để máy hoạt động hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí mua máy bơm.

Máy bơm chìm hút bùn Evergush phục vụ tốt cho việc bơm hút các loại bùn trong bể xử lý nước thải công nghiệp, bơm hố móng công trình xây dựng, bơm nạo vét bùn ở các ao hồ nuôi trồng thủy hải sản, hút bùn hố gas, trang trại nông nghiệp. Sản phẩm trang bị hệ thống bảo vệ chống ẩm, chống thấm, chống rò rỉ điện cực tốt, đảm bảo độ an toàn cho người dùng.

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao nên mua máy bơm chìm hút bùn Evergush tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành?

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành tự hào là nhà phân phối chính thức máy bơm chìm hút bùn Evergush trong suốt nhiều năm qua. Dòng bơm này có mặt ở hầu hết các website công ty đồng thời được trưng bày ở showroom, các chi nhánh và có sẵn tại kho. Qúy khách có thể trực tiếp đến công ty để chọn lựa dòng bơm ưng ý nhất hoặc liên hệ với nhân viên kinh doanh qua điện thoại để được tư vấn thêm.

Đến với công ty chúng tôi, Quý Khách Hàng sẽ được tư vấn đầy đủ các thông tin để chọn loại máy bơm chìm hút bùn Evergush thích hợp. Đồng thời công ty cũng nhận báo giá cho các dự án, công trình, đấu thầu..Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được báo giá tốt và nhanh chóng.

error: