Máy bơm nước Thuận Hiệp Thành

MÁY BƠM BÁNH RĂNG NTP

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-010

  1,346,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-020

  1,671,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-012 AM

  1,709,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, bơm nhiệt độ 200 độ C.

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-020 AM

  1,838,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, bơm nhiệt độ 200 độ C

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-025

  2,317,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-025 AM

  2,548,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-035

  2,807,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-035 AM

  3,087,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-010 0.5HP

  4,200,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-040

  5,535,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-020 1HP

  5,750,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-040 AM

  6,089,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Đầu bơm nhông NTP A06CU1-050

  6,284,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-025 1HP

  6,520,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-050 AM

  6,912,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-035 2HP

  7,460,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông inox NTP A06CS1-010

  8,755,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: đầu bơm inox 304, phốt amiang bơm được nhiệt độ cao.

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-040 2HP

  11,490,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông inox NTP A06CS1-020

  11,616,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: đầu bơm inox 304, phốt amiang bơm được nhiệt độ cao.

 • Đầu bơm nhông inox NTP A06CS1-025

  12,786,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: đầu bơm inox 304, phốt amiang bơm được nhiệt độ cao.

 • Đầu bơm nhông phốt amiang NTP A06CU1-080 AM

  12,801,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: vật liệu băng gang, giá thành rẻ

 • Máy bơm bánh răng NTP A06CU1-050 5HP

  13,830,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: bơm lắp rời trục, không gây cháy nổ, an toàn cho người sử dụng.

 • Đầu bơm nhông inox NTP A06CS1-035

  14,345,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: đầu bơm inox 304, phốt amiang bơm được nhiệt độ cao.

 • Đầu bơm nhông inox NTP A06CS1-040

  26,819,000 

  Xuất xứ: NTP Đài Loan

  Bảo hành: 12 tháng

  Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí một số quận nội thành tại TP.HCM

  Ứng dụng: bơm các chất lỏng là dầu nhớt, chất lỏng dạng keo như xà phòng, dầu vecni, bột nước, sơn…

  Ưu điểm: đầu bơm inox 304, phốt amiang bơm được nhiệt độ cao.

Giới thiệu máy bơm bánh răng NTP

Máy bơm bánh răng NTP là dạng bơm rời trục có đầu bơm có thiết kế kiểu bánh răng, khác với các loại bơm nước thông thường, chạy bằng nhông, thường được đúc từ gang hay inox nguyên khối. Máy chỉ dùng để bơm các tạp chất lỏng có độ keo, độ nhớt cao, không dùng để bơm nước sạch, đó đó bơm chỉ chuyên sử dụng để bơm một số loại chất lỏng nhất định điển hình như nước bột giặt, các loại dầu thực vật, nước mắm…

Máy bơm bánh răng NTP với chức năng là bơm các loại keo, dầu nhớt mà các chất này dễ gây cháy, do đó bơm sẽ có cấu tạo kiểu rời trục, lắp đặt rời trục, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Máy được tạo thành bằng những chất liệu cơ bản như gang đúc, inox 304 giúp đáp ứng được các yêu cầu bơm chất lỏng thông thường và chất loại nhớt, keo có lẫn  tạp chất ăn mòn cao.

Máy bơm bánh răng NTP Đài Loan có nhiều loại: loại gang đúc phốt thường, gang đúc phốt amiang chịu được nhiệt độ lên đến 250 độ C và loại bằng inox chịu nhiệt độ cao. Bơm có công suất từ nhỏ đến lớn có thể gắn kèm với motor từ 0.5HP-7.5HP. Máy hoạt động với lưu lượng cao, áp lực của máy từ 2-4 bar, nên được sử dụng rất nhiều trong ngành thực phẩm, bột giấy…

nha phan phoi may bom nuoc chinh hang

Ưu điểm và ứng dụng của máy bơm bánh răng NTP

Thông thường kiểu đầu bơm bánh răng NTP làm bằng inox sẽ có khả năng bơm được chất lỏng nóng, nước ở nhiệt độ cao, mang đến nhiều tiện ích. Với đầu bơm bằng gang, chất liệu giúp máy chống ăn mòn cực tốt, chịu được lực va đập mạnh, cho hiệu quả bền bỉ, dài lâu. Máy bơm bánh răng NTP chính hãng đặc biệt hơn những dòng bơm thông thường khác chính là hai bánh răng được lắp trực tiếp trong động cơ. Bánh răng sẽ làm nhiệm vụ chuyển động tạo ra áp lực hút nước mạnh mẽ, giúp máy hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Máy bơm bánh răng NTP Đài Loan được thiết kế kiểu rời trục, nên có khoảng cách từ đầu bơm đến phần động cơ, kiểu rời trục này giúp bơm hoạt động bền bỉ hơn. Đồng thời, kết cấu này giúp cho khi bơm các chất dễ cháy như dầu sẽ rất an toàn vì nếu có sự cố rò rĩ điện cũng không gây cháy, nổ. Máy được nhập khẩu nguyên chiếc tại  Đài Loan, nên giá thành rất cạnh tranh, phù hợp dùng bơm các loại keo không quá đặc sệt.

Máy bơm bánh răng Nation Pump rất dễ tháo lắp, sữa chữa cũng như bảo dưỡng, rất an toàn và tiện dụng cho người dùng. Với những đặc điểm trên, bơm bánh răng NTP thích hợp để bơm nước phục vụ sinh hoạt dân dụng, bơm hút các chất lỏng, hóa chất, các loại dầu nhớt trong ngành chế biến thực phẩm như dầu ăn, dầu điều, dầu đậu nành…, ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất …

tim dai ly phan phoi may bom nuoc

Vì sao chọn mua máy bơm bánh răng NTP tại công ty TNHH Thuận Hiệp Thành

Để tìm mua máy bơm bánh răng NTP giá rẻ chính hãng, người dùng hãy đến với công ty TNHH Thuận Hiệp Thành. Tại đây, hàng ngàn mẫu mã, chủng loại về máy bơm được bày bán rộng rãi. Không chỉ hàng nhập khẩu từ Châu Âu, Á công ty cũng tự hào là nhà phân phối các thương hiệu trong nước theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao. Đảm bảo sẽ cung cấp cho người dùng những dòng bơm ưu tú, đạt cả về chất lượng lẫn số lượng.

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành phân phối độc quyền máy bơm bánh răng NTP Đài Loan và các sản phẩm khác của NTP như bơm chìm, bơm trục ngang, bơm tăng áp, bơm hóa chất đầu nhựa…bên cạnh đó THT cũng phân phối bơm nhông của hãng Rotofluid, Maruti…tất cả đều là hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, công ty chúng tôi cũng có bán riêng đầu bơm và lắp nguyên bộ. Chúng tôi cam kết bán giá tốt nhất, chiết khấu cao cho thương mại, dự án…

error: