Chính sách thanh toán

Có nhiều hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản và tùy vào thỏa thuận của từng đơn đặt hàng, hợp đồng.

Ghi chú:

  • Tiền mặt, Khi nhận được sản phẩm, quý khách hàng nên kiểm tra kỹ về sản phẩm, các chứng từ kèm theo như Phiếu bảo hành, Phiế thu, Phiếu Xuất Hàng, Hóa Đơn Đỏ (nếu có) đầy đủ rồi mới thanh toán cho nhân viên giao hàng.
  • Chuyển khoản trước khi giao hàng: khách hàng chuyển khoản trước cho bên bán, khi tiền đã vào tài khoản hoặc kế toán đã nhận được Ủy Nhiệm Chi thì bên bán mới cho xuất hàng. Hàng hóa đảm bảo mới 100%.