Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của mỗi sản phẩm đều được đăng trên mỗi sản phẩm chi tiết. Quý  khách có thể click  vào sản phẩm quan tâm để xem thời gian bảo hành cụ thể (6 tháng, 12 tháng, 24 tháng)

Đối với các công trình trong nội thành TPHCM: bảo hành tận công trình.

Đối với các  công trình ở các tỉnh: vui lòng gởi bảo hành về công ty Thuận Hiệp Thành.